ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

 ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗЪРНО

 ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА БОРСОВИ СТОКИ
“Ей Си Ти” ЕООД е пълен член на “Софийска стокова борса” АД. Посредством лицензирани брокери, сключва борсови сделки, поръчани от клиентите, включително по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП). Процедурата по ЗОП е максимално опростена за Възложителите по смисъла на закона, прозрачна, необжалваема и изключително удобна и бърза. Екипа на “Ей Си Ти” ЕООД е представлявало до момента при сключване на борсови сделки множество Възложители по смисъла на ЗОП, в това число министерства, държавни агенции, болници, дружества, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, както и изпълнители по смисъла на ЗОП.Търговията на Софийска стокова борса АД е със седмичен цикъл. Офертите за търгуване през седмицата се внасят всеки вторник до 13.30 часа от брокерите, а сесиите се провеждат всяка сряда и четвъртък от 14.00 часа и петък от 10.00 часа.Дизайн и изработка от VebMaker Studio
Copyright © 2009 "Ей Си Ти" ЕООД. Всички права запазени.