“Ей Си Ти” ЕООД е дружество, основано 1999 г. с основен предмет на дейност борсово посредничество и представителство, консултантски услуги и търговия. Собственикът и управител е магистър по финанси и брокер на Софийска стокова борса от 1992 г. Дружеството разполага с високо клалифициран екип от юристи с над десет годишен опит в търговското право и голям практически опит в търговското арбитриране.

“Ей Си Ти” ЕООД е пълен член на “Софийска стокова борса” АД от 2000 г. и от тогава до момента, посредством лицензирани брокери, сключва борсови сделки, поръчани от клиентите, включително по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП). Процедурата по ЗОП е максимално опростена за Възложителите по смисъла на закона, прозрачна, необжалваема и изключително удобна и бърза. Екипа на “Ей Си Ти” ЕООД е представлявало до момента при сключване на борсови сделки множество Възложители по смисъла на ЗОП, в това число министерства, държавни агенции, болници, дружества, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, както и изпълнители по смисъла на ЗОП.

На клиентите си дружеството предлага актуална, компетентна и навременна информация относно пазарната конюнктура, срокове и ред на изготвяне на нужната документация за всяка конкретна сделка, както и професионални и надеждни икономически и правни консултации. Брокерска къща “Ей Си Ти” обслужва клиентите си качествено, бързо, коректно и адекватно. Дружеството има богат опит в борсовата търговия с различни видове стоки като: зърно, основни хранителни суровини и продукти, промишлени стоки, горива, петролни продукти, метали, специализирано оборудване и други.


Дизайн и изработка от VebMaker Studio
Copyright © 2009 "Ей Си Ти" ЕООД. Всички права запазени.