Ако сте производител на зърно, ползвайки услугите ни получавате възможността да предложите продукцията си на най-голям брой заинтересовани лица. Вие можете да определите условията, при които за Вас е изгодно да продадете стоката си; можете да обявите директно на неограничен брой потенциални купувачи какво количество и с какво качество е зърното Ви, къде се базира, какъв начин на плащане е приемлив за Вас и прочие, без да се налага да се рекламирате или популяризирате по друг начин. Брокерите на „Ей Си Ти” ЕООД ще предложат зърното Ви на равнопоставен, открит, концентриран, прозрачен пазар, със системи за сигурност и ще уговорят механизъм на сделката, който максимално да защити интересите Ви и да осигури успешно и бързо финализиране на цялата процедура по договаряне и реализация. Дружеството следи за своите клиенти поведението на най – значимият „играч” на пазара на зърно в България - на Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси, която е член на борсата. Информираме клиентите си и за цените на пазарите за зърно, имащи влияние за състоянието на националният такъв.


За търговците и потребители на зърно, можем да добавим, че Вие, посредством борсовата търговия, от своя страна получават достъп до всички налични към даден момент оферти. Опростен механизъм за сключване на сделки за покупка или продажба и едновременно с това сигурност при изпълнението им. Потребителите на зърно сте и едновременно производители на следващите суровини по веригата зърно – брашно – хляб. На борсата може да разчитате на всички механизми на борсовата търговия и за увеличаване на продажбите на Вашите продукти.


Дружеството осигурява на клиентите си удобство и бързина при обслужване, подробна и актуална информация, касаеща конюнктурата на пазара, както и компетентни консултации по финансови и правни въпроси, свързани с всяка отделна сделка. Предлагаме процесуално представителство при нужда.


Дизайн и изработка от VebMaker Studio
Copyright © 2009 "Ей Си Ти" ЕООД. Всички права запазени.